Druga združenja, centri, inštituti in pobude

Akt tank (Marko Voljč)

Center za strateške raziskave in analize (CESTRA) 

Center za inovativno družbo in tehnologije CIT (Romana Jordan)

Inštitut za demokracijo

(Igor Senčar, direktor; člani Andrej Bajuk, Jože Bernik, Jože Pučnik, Lovro Šturm, Peter Jambrek, Romana Logar)

Inštitut zbora za republiko - Inštitut ZZR (Tomaž Zalaznik)

Ljubljanska pobuda za nov za nov osnutek pogodbe o ustavi Evropske Unije

(podpisniki Borut Pahor, Peter Jambrek, Ernest Petrič, Dimitrij Rupel, Tine Hribar, Niko Grafenauer, Matej Avbelj)

Klub slovenskih podjetnikov - Slovenian Business Club

(Marjan Batagelj, Joc Pečečnik)

Perennia - fundacija za trajne človekove pravice (Lovro Šturm) 

Društvo Slovenska liga za človekove pravice in za civilno družbo

(ustanovitelji: Društvo Slovenska matica, Založba  Nova revija, Slovensko panevropsko gibanje; zastopniki: France Bučar, Niko Grafenauer, Peter Jambrek, Drago Jančar, Anton Jerovšek, Janez Pogačnik, Anton Strs, Lovro Šturm) 

Ustanova za študij slovenskega nacionalnega programa

Pogodba o novem slovenskem nacionalnem programu za ponovni zagon Slovenije

(ustanovitelji: Društvo Slovenska matica, Založba  Nova revija, Slovensko panevropsko gibanje; zastopniki: France Bučar, Niko Grafenauer, Peter Jambrek, Drago Jančar, Anton Jerovšek, Janez Pogačnik, Anton Stres, Lovro Šturm) 

Zbor za republiko

Zbor za ustavo

Zavod za oživitev civilne družbe (Andrej Aplenc, Janez Jerovšek)

© 2018 by Artes Liberales, d.o.o.